Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 2006 r.

Uchwała Nr XXXIX/249/06 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 28  lutego 2006 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Pleszewskiego z dn. 29. czerwca 2004 r. nr XX/144/04 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą  jest  Zarząd Powiatu w Pleszewie  

Uchwała Nr XLIV/277/06 Rady  Powiatu w  Pleszewie  z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych  składników wynagrodzenia wynikających  ze stosunku  pracy, szczegółowy sposób  obliczania  wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe  i godziny doraźnych  zastępstw, a także  wysokość  i szczegółowe  zasady   przyznawania  i wypłacania dodatku   mieszkaniowego

Uchwała Nr II/11/06 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu

Uchwała Nr II/12/06 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 18 grudnia 2006 r.  w sprawie  woli zawarcia porozumienia  o utworzeniu wspólnego stanowiska  Powiatowego Rzecznika Konsumentów (straciła moc Uchwałą  IV/31/07 z dnia 12.02.2007)

Uchwała  Nr III/24/06 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników  wynagrodzenia  wynikających  ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego ( zmiana Uchwała Nr VII/56/07 z dnia 31.05.2007)