Uchwały Rady Powiatu - 2013 r.

Uchwały Rady Powiatu w Pleszewie - 2013 r.

Uchwały  Rady Powiatu w Pleszewie od Numeru XXVII/166/13   dostępne są po kliknięciu na poniższy link

http://prawomiejscowe.pl

 


 

 

Uchwała Nr XXIV/143/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnai 31 stycznia 2013 r.  w sprawie  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Uchwala Nr XXIV/145/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2013 r.  w sprawie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego prowadzenia spraw w zakresie administracji  rządowej

Uchwała Nr XXIV/146/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 zmiany uchwały Nr XLII/130/02 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie 

Uchwała Nr XXIV/147/13 Rady Powiatuw Pleszewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum  Przysposabiającego do Pracy  wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska 36,

Uchwała Nr XXIV/148/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 zamiaru likwidacji Gimnazjum  dla Dorosłych wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska 36,

Uchwała Nr XXIV/149/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska 36,

Uchwała Nr XXIV/150 Rady Powiatu w Pleszewie z  dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska 36,

Uchwała Nr XXIV/151/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej  w skład Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska 36,

Uchwała Nr XXIV/152/13 Rady Powiatu  w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2013 r.  w sprawie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, ul. Zielona 3,

Uchwała Nr XXIV/153/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, ul. Zielona 3,

Uchwała Nr XXIV/154/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, ul. Zielona 3,

Uchwała Nr XXIV/155/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej  Nr 1 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, ul. Zielona 3,

Uchwała XXIV/156/13 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 31 stycznia 2013 r.  w sprawie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Marszewie, Marszew 22,

Uchwała Nr XXIV/157/13 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pleszewie , ul. Poznańska 38,

Uchwała Nr XXIV/158/13 Rady Powiatu Pleszewie  z dnia 31 stycznia 2013 roku  w sprawie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, ul. Zielona 3

Uchwała Nr XXV/159/13 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 18 marca 2013 roku  w sprawie  ustalenia  wysokości środków finansowych PFRON przypadajacych  na realziacjęokrelsonych  zadań  z zakresu rehabilitacji  zawodowej  i spolecznej  osób  niepęłnosprawnych  w Powiecie  Pleszewskim w 2013 roku

Uchwała Nr XXV/160/13 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 31 stycznia 2013 roku  w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXII/122/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom  dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niekórych  innych  składników wynagrodzeń  wynikających ze stosunku  pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  a także wysokość i szczegółowe zasady  przyznawania  i wypłacania  dodatku mieszkaniowego

 

Uchwała Nr XXVI/163/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 kwietnia 2013 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu pt. „Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38” w ramach Inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uchwała Nr XXVI/164/13 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Choczu dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane

Uchwała Nr XXVI/165/13 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie podejmowania i koordynowania działań mających na celu przygotowanie procesu inwestycyjnego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 4301P Chocz – Białobłoty wraz z budową obwodnicy miejscowości Chocz”