Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji 2017

 
 
 
 
 
Uchwała Nr XCIV/197/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14.02.2017r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim”, oraz do realizacji tych projektów.