Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji 2007

Uchwała Nr IX/14/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania przedstawicieli Zarządu do komisji inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr X/15/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie: udzielenia poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław Filia w Kaliszu

Uchwała Nr X/16/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku w roku 2007

Uchwała Nr XI/17/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie: przyznania dotacji i akceptacji realizacji przedsięwzięć wlasnych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Uchwała Nr XII/18/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 09 marca 2007 r. ws prawie: wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wydzielonej z działki oznaczonej geodezyjnie nr 977/17 ark. mapy 8 w meijscowości Koscielna Wieś gmina Gołuchów - załącznik nr 1

Uchwała Nr XIII/19/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu "Lepsze jutro" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Uchwała Nr XIII/20/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie: wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr XVI/22/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Wolności w mieście Ślesin na terenie powiatu konińskiego

Uchwała Nr XVII/23/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnoksztalcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji

Uchwała Nr XVII/24/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku oraz kultury w 2007 r.

Uchwała Nr XVII/25/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr CLX/258/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18.04.2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Pierwiosnek" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 shcemat a)

Uchwała Nr XVIII/26/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie: określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie nieruchomości lub lokali użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr XIX/27/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/23/07 Zarządu Pwoiatu w Pleszewie z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji

Uchwała Nr XX/28/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanislawa Staszica Pleszewie

Uchwała Nr XXI/29/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielelnie powiatowi pleszewskiemu kredytów w roku 2007

Uchwała Nr XXI/30/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XXI/31/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Fundszu Społecznego

Uchwała Nr XXII/32/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie nr XVIII/26/07 z dnia 24.04.2007 r. w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie nieruchomości lub lokali użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr XXIII/33/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę sieci kanalizacyjnej wraz z odwodnieniami budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie, ul. Poznańśka 38".

Uchwała Nr XXIV/34/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach w zakresie okresowej oceny sytuacji i dzieci przebywających w tej placówce oraz poradnictwo dla dzieci i rodziców w ramach zadań realizowanych przez ośrodek adopcyjno - opiekuńczy

Uchwała Nr XXIV/35/07 Zarządu Powiatuw Pleszewie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu samochodu marki Skoda OCTAVIA II 1.6 FSI wersja Mint , z radioodtwarzaczem SONY CD z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policjiw Pleszewie

Uchwała Nr XXVI/37/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budzetowy 2007

Uchwała Nr XXVI/38/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia ulic: Polna, Gorańska, Wyzwolenia, Ogrodowa, Brewińskiego, Krótka, Nowy Rynek,Targowa, Nowomiejska i XXX-lecia PRL w mieście Ślesin powiat koniński - kategorii dróg powiatowych

Uchwała Nr XXVII/39/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinka drogi powiatowej nr 6232P o przebiegu: Kalisz - Godziesze - Brzeziny - gr. powiatu o dł. 22,359 km na terenie powiatu kaliskiego

Uchwała Nr XXVII/40/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2903P o przebiegu Ciemierów Kolonia - granica powiatu słupeckiego - Anielewo - droga powiatowa nr 3090P na terenie powiatu słupeckiego

Uchwała Nr XXVII/41/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXVII/42/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXVII/43/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXVII/44/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXVII/45/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXVII/46/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXVII/47/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg powiatowych , dróg gminnych zaznaczonych na załączonej mapie położonych na terenie powiatu jarocińskiego
Uchwała Nr XXVII/47/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 sierpnia 2007 r.
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/47/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr XXX/48/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 września 2007 r.w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 676129P Moczalec - Brzeziny na terenie powiatu kaliskiego

Uchwała Nr XXX/49/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 września 2007 r. W sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii dróg powiatowych nastepujacych ulic w mieście Jarocin: Dąbrowskiego, Taduesza Kościuszki, Libercourt, Moniuszki, Sienkiewicza, Wolności, Paderewskiego

Uchwała Nr XXX/50/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 września 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 4632P Wola Droszewska - Świerczyna - na odcinku od ł. 2311 m położonej na terenie powiatu kaliskiego

Uchwała Nr XXX/51/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 września 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 675526P w m. Porwity na terenie powiatu kaliskeigo

Uchwała Nr XXX/52/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 września 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Brzeziny - Czempisz - o dł. 3189 m położonej na terenie powiatu kaliskiego

Uchwała Nr XXX/53/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 września 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 4625 P Cienia Druga - porwity o dł. 2667 m położonej na terenie powiatu kaliskiego

Uchwała Nr XXX/54/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyznania dotacji i akceptacji realizacji przedsięzwzięć własnych ze środków PFOŚiGW w Pleszewie

Uchwała Nr XXX/55/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 września 2007 r. w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu pleszewskiego

Uchwała Nr XXXIV/57/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2007 r.

Uchwała Nr XXXIV/60/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pleszewie przy ul.Poznańskiej 127/4

Uchwała Nr XXXIV/63/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/31/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 roku o zatwierdzeniu projektu "Młode Wilki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Działanie 1.2.

Uchwała Nr XXXIV/64/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały XII/19/07 Zarządu Powiatu w Pleszwie z dnia 13 marca 2007 roku o zatwierdzeniu projektu "Lepsze jutro" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Działanie 1.3.

Uchwała Nr XLIII/65/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu kontroli na 2008 rok 

Uchwała Nr XLV/67/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiazków Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pleszewie