Jak załatwić sprawę - Budownictwo

 BUDOWNICTWO

Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowę obiektu budowlanego 

karta usługi do pobrania

wniosek o pozwolenie na budowę

oświadczenie do pobrania 

informacja do wniosku

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie budowy obiektu (wykonania robót budowlanych)
nie objętej obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania (budynki mieszkalne)

wniosek do pobrania (pozostałe inwestycje)

wniosek o przeniesienie zgloszenia

zgloszenie budowy o ktorej mowa w art. 29

oświadczenie do pobrania

informacja do wniosku

Wydawanie na wniosek inwestora dziennika budowy ( rozbiórki, montażu) - dotyczy budowy
lub robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę ( rozbiórkę ),
wykonywanie robót budowlanych
 

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach rozbiórki obiektu nie objętego obowiązkiem uzyskania decyzji
o pozwoleniu na rozbiórkę 

karta usług do pobrania 

wniosek do pobrania

oświadczenie do pobrania

Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania

oświadczenie do pobrania

informacja do wniosku

Wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu 
na budowę na rzecz innego podmiotu 

karta usług do pobrania

wniosek do pobrania

oświadczenie do pobrania

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
nie objętej obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę


karta usług do pobrania

wniosek do pobrania

oświadczenie do pobrania

Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie wydawania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych 

karta usług do pobrania

wniosek do pobrania

oświadczenie do pobrania

Wydawanie zaświadczeń w sprawach m.in.:
- spełnienia wymagań samodzielności lokali dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
- potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego
  dla celów dodatku mieszkaniowego.

karta usług do pobrania

wniosek do pobrania - lokale

wniosek do pobrania - mieszkania