Jak załatwić sprawę - Oświata i stowarzyszenia

OŚWIATA I STOWARZYSZENIA

Rejestracja klubu sportowego/uczniowskiego klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia,
którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 
Karta usługi do pobrania 

 

Rejestracja stowarzyszeń zwykłych
Karta usługi do pobrania 

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych
Karta usługi do pobrania 

 

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej
Karta usługi do pobrania 

 

Decyzja o skreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Karta usługi do pobrania 

 

Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Starostę Pleszewskiego
Karta usługi do pobrania