Jak załatwić sprawę - Pozostałe sprawy

 Pozostałe sprawy:

Wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

karta usługi do pobrania

wniosek 

pełnomocnictwo

oswiadczenie o przyczynie zgonu

oswiadczenie o uprawnieniach

 

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania

 

Stała lub czasowa zmiana organizacji ruchu

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania

zawiadomienie do pobrania

 

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania