Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.05.2017 r.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia, że została wydana decyzja uchylająca w części decyzję Starosty Pleszewskiego z dnia 25.10.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, 70 Pułku Piechoty w Pleszewie na skrzyżowanie typu rondo”

Treść obwieszczenia do pobrania 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.03.2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Pleszewskiego z dnia 25.10.2016 r. (znak AB.6740.4.6.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania realizowanej pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, 70 Pułku Piechoty w Pleszewie na skrzyżowanie typu rondo”.

Treść obwieszczenia do pobrania