Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 12.10.2016r.

Starosta Pleszewski zawiadamia o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Scalenie gruntów obrębu ewidencyjnego Kwileń gm. Chocz, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Treść obwieszczenia