Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.03.2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Pleszewskiego z dnia 25.10.2016 r. (znak AB.6740.4.6.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania realizowanej pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, 70 Pułku Piechoty w Pleszewie na skrzyżowanie typu rondo”.

Treść obwieszczenia do pobrania

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 12.10.2016r.

Starosta Pleszewski zawiadamia o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Scalenie gruntów obrębu ewidencyjnego Kwileń gm. Chocz, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Treść obwieszczenia