Oświadczenia majątkowe 2016

Mirosław Kuberka - Przewodniczący Rady Powiatu

Maciej Wasielewski - Starosta Pleszewski

Eugeniusz Małecki - Wicestarosta Pleszewski

Bogusława Prażucha - Sekretarz 

Mariusz Gramala - Skarbnik 

Jerzy Wiśniewski - Dyrektor Domu Dziecka w Pleszewie

Marcin Sitnicki - Naczelnik Wydziału Nieruchomości , Inwestycji i Rozwoju

Roman Paruszewski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Iwona Kałużna - Dyrektor Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie

Danuta Szymańska - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie

Małgorzata Szeląg - Zastępca Dyrektora w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Zbigniew Serbiak - Członek Zarządu Powiatu 

 Marlena Kołecka - Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach

Renata Garsztka - Naczelnik Wydziału Komunikacji

Tadeusz Stefaniak - Prezes Zarządu w Pleszewskim Centrum Medycznym

 Piotr Fabisz - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Piotr Janiak - Zastępca Dyrektora w Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

Leszek Bierła - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

Arkadiusz Dolata Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji

Michał Załustowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie

Halina Meller - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie

Artur Kukuła - p.o dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Aneta Lisek -  Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Elżbieta Kwiatek - Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Grażyna Kaczmarek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Radomir Zdunek - Członek Zarządu Powiatu w Pleszewie

Maria Militowska Kierownik Działu informacji Ewidencji i Świadczeń w Urzędzie Pracy w Pleszewie

Grzegorz Grygiel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Grażyna Borkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Błażej Górczyński - Wiceprezes Zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego  .

Lilla Deleszkiewicz - Dyrektor Liceum i Gimnazjum im Stanisława Staszica w Pleszewie

Michał Kaczmarek - Członek Zarządu Powiatu

Katarzyna Zawieja - Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru

 

Radni Powiatowi:

Wojciech Barszczewski   Korekta

Agnieszka Góralczyk

Maria Górczyńska

Michał Kaczmarek 

Michał Karalus   Korekta

Przemysław Kazuś

Leopold Lis

Zenon Lisiak

Maciej Ładzinski

Waldemar Maciaszek   Korekta

Andrzej Madaliński   Korekta

Wojciech Maniak   Korekta

Renata Reszel   Korekta

Zbigniew Rodek

Zbigniew Serbiak

Marek Szewczyk

Piotr Świderski

Radomir Zdunek   Korekta

 

 

 

 

 

 

 

 z