Informacje o środowisku

Zgodnie z przepisami prawa Starosta Pleszewski  jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Starosta Pleszewski  prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Starosty Pleszewskiego:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Pleszewie