Kontrole i audyty wewnętrzne 2017 r.

Zarządzenie nr 26/2016 Starosty Pleszewskiego z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok.

1. Jednostka kontrolowana:

- Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie;

- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie;

- Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie;

- Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie;

- Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych CKU w Marszewie;

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie;

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie.

Numer upoważnienia: OR.077.2.2017 z dnia 31.01.2017 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa.

Temat kontroli: zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji w jednostkach oświatowych Powiatu Pleszewskiego.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 31.01.2017 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 01 – 21.02.2017 r.

Załączniki:

Wniosków pokontrolnych nie sformułowano.

2. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych CKU w Marszewie.

Numer upoważnienia: OR.077.9.2017 z dnia 02.03.2017 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kompleksowa

Temat kontroli: prawidłowość funkcjonowania jednostki

Okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 31.01.2017 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 03 – 16.03.2017 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

3. Jednostka kontrolowana: Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.18.2017 z dnia 21.03.2017 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: ewidencja majątku oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2015 roku

Okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 28.02.2017 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.03 – 04.04.2017 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.          

4. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.26.2017 z dnia 21.04.2017 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Pleszewie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 31.03.2017 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.04 – 23.05.2017 r.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne:

- Wydział Finansów,

- Wydział Organizacyjno - Administracyjny,

- Wydział Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju.

2 Odpowiedż na wystąpienia pokontrolne:

- Wydział Finansów,

- Wydział Organizacyjno - Administracyjny,

- Wydział Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju.

5. Jednostka kontrolowana: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.49.2017 z dnia 27.07.2017 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji

Okres objęty kontrolą: 1.09.2016 r. – 31.08.2017 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16 – 25.08.2017 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

6.