Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2011 r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2011r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli.

1. Jednostka kontrolowana: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.31.2011 z dnia 2.02.2011r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola sprawdzająca

 Temat kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2010r.

 Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2010r.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 31.01.2011r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 07.02.2011r. – 11.02.2011r.

 Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie

2. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.36.2011 z dnia 16.02.2011r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola sprawdzająca

 Temat kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2010r.

 Zakres kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2010r.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 31.01.2011r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 16.02 – 22.02.2011r.

 Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie

3. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie 

Numer upoważnienia: OR.077.38.2011 z dnia 24.02.2011r. Starosty Pleszewskiego.  

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca 

Temat kontroli: Prawidłowość przeprowadzania remontów i modernizacji oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2009r. 

Zakres kontroli: Prawidłowość przeprowadzania remontów i modernizacji oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2009r.  

Okres objęty kontrolą: 1.01.2010r. – 31.01.2011r. 

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.02 – 11.03.2011r. 

Załączniki: 

Wystapienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie

 4. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach 

Numer upoważnienia: OR.077.52.2011 z dnia 15.03.2011r. Starosty Pleszewskiego.  

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca 

Temat kontroli: Prawidłowość przeprowadzania remontów i modernizacji oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2010r. 

Zakres kontroli: Prawidłowość przeprowadzania remontów i modernizacji oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2010r.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2010r. – 28.02.2011r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 16 – 29.03.2011r.

 Załączniki:

Wystapienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie.

5. Jednostka kontrolowana: Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach 

Numer upoważnienia: OR.077.79.2011 z dnia 31.03.2011r. Starosty Pleszewskiego.  

Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa

 Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki. 

Zakres kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki w 2011r.  

Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 31.03.2011r. 

Termin przeprowadzenia kontroli: 1 – 14.04.2011r. 

Załączniki: 

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie

6. Jednostka kontrolowana: Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie 

Numer upoważnienia: OR.077.101.2011 z dnia 26.04.2011r. Starosty Pleszewskiego.  

Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa 

Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki. 

Zakres kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki w 2011r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 31.03.2011r. 

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.04 – 11.05.2011r. 

Załączniki: 

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie

7. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie 

Numer upoważnienia: OR.077.103.2011 z dnia 20.05.2011r. Starosty Pleszewskiego. 

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca 

Temat kontroli: Gospodarka materiałowa. 

Zakres kontroli: gospodarka materiałowa oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2009r.  

Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 30.04.2011r. 

Termin przeprowadzenia kontroli: 23-27.05.2011r., 06-10.06.2011r. 

Załączniki: 

Wystąpienie pokontrolne

 Odpowiedź na wystąpienie

8. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.156.2011 z dnia 29.06.2011r. Starosty Pleszewskiego.  

Rodzaj kontroli: Kontrola sprawdzająca 

Temat kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2010r.

 Zakres kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2010r.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 31.05.2011r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 04.07 – 08.07.2011r.

Załączniki: 

Wystąpienie pokontrolne 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne 

9. Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.170.2011 z dnia 22.07.2011r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa

 Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki w 2011r.

 Zakres kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki w 2011r.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 30.06.2011r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 25.07 – 5.08.2011r.

 Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

10. Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.183.2011 z dnia 29.08.2011r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2010r.

 Zakres kontroli: Ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2010r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 31.07.2011r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 29.08 – 09.09.2011r.

 Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

11. Jednostka kontrolowana: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy

 Numer upoważnienia: OR.077.208.2011 z dnia 16.09.2011r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa

  Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Pleszewski dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy w 2011r.

 Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Pleszewski dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy w 2011r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 31.08.2011r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 19 – 23.09.2011r.

 Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 12. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.183.2011 z dnia 04.10.2011r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Prawidłowość przeprowadzania remontów i modernizacji w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2009r.

Zakres kontroli: Prawidłowość przeprowadzania remontów i modernizacji w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2009r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 31.08.2011r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 5 – 18.10.2011r.

Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

13. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.242.2011 z dnia 04.10.2011r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Prawidłowość przeprowadzania remontów i modernizacji w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2009r.

 Zakres kontroli: Prawidłowość przeprowadzania remontów i modernizacji w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie oraz realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących 2009r.

 Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 31.08.2011r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 5 – 18.10.2011r.

 Załączniki:

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

14. Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie 

Numer upoważnienia: OR.077.281.2011 z dnia 01.12.2011r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa 

Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej. 

Zakres kontroli: Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 30.11.2011r. 

Termin przeprowadzenia kontroli: 6 – 20.12.2011r. 

Załączniki: 

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

15.  Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.256.2011 z dnia 14.11.2011r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kontrola problemowa.

Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej.

Zakres kontroli: Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2011r. – 31.10.2011r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 15 – 28.11.2011r.

Załączniki:

Wystapienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne