Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Czas pracy wydziału:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Struktura wydziału:
- Naczelnik Wydziału - tel.62 74 29 620, fax.62 74 29 655,budynek B, biuro nr 18
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej :

- Kierownik - tel.62 74 29 603,budynek B, biuro nr 5

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Stanowiska ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - tel/fax.62 74 29 655, budynek B, biuro 1-2

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Stanowiska ds. obsługi mapy numerycznej - tel/fax.62 74 29 626, budynek B, biuro nr 19

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Referat do spraw ewidencji gruntów i budynków:

- Stanowiska ds. obsługi i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, jednostki ewidencyjne Pleszew – miasto, Pleszew – obszar wiejski, Chocz – miasto, Chocz – obszar wiejski, Gizałki, Czermin - tel/fax.62 74 29 621, budynek B, biuro nr 6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Stanowisko ds. obsługi i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, jednostki ewidencyjne Dobrzyca – miasto, Dobrzyca – obszar wiejski, Gołuchów - tel/fax.62 74 29 622, budynek B, biuro nr 4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Stanowisko ds. obsługi i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, wypisy i wyrysy, gleboznawcza klasyfikacja gruntów - tel/fax.62 74 29 623, budynek B, biuro nr 17

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Zadania wydziału:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 2. udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,
 3. kontrolowanie opracowań geodezyjnych przyjmowanych do powiatowego zasobu,
 4. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych wynikających z przepisów prawa,
 5. zakładanie, aktualizacja i zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych,
 6. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie
  i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 7. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 8. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 , którymi są mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze,
 9. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań scaleniowych

Dokumenty do pobrania:

  

Nr 1 wzór wniosku o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Nr 2 wzór wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Nr 3 wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

Nr 4 wzór wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS,
Nr 5 wzór zgłoszenia prac geodezyjnych,

Nr 6 wzór zgłoszenia prac kartograficznych,

Nr 7 wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

Nr 8 wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

Nr 9 wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.