Statut Powiatu Pleszewskiego

 

UCHWAŁA NR II/15/14

RADY POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Pleszewskiego.

Statut do pobrania