USŁUGI DLA OSÓB SŁABO SŁYSZĄCYCH ORAZ GŁUCHONIEMYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Pleszewie można załatwiać sprawy posługując się językiem migowym.
Osobą przeszkoloną w tym zakresie jest Pani Izabela Wnuk Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego
pokój nr 101, I piętro, budynek A Starostwa,
adres e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chcąc załatwiać sprawę posługując się językiem nie ma obowiązku wcześniejszego zgłoszenia tego faktu.
Wystarczy przyjść do pokoju nr 101.
ZAPRASZAMY!