Zapytania ofertowe 2017r.

V. Zaproszenie do złożenia oferty - 19.07.2017r

Dostawa serwera z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

Numer sprawy: GK.6640.5.2017

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Odpowiedzi na zapytania (1) - 25.07.2017r

6. Informacja o wyborze oferty - 03.08.2017 r.

 

IV. Zaproszenie do złożenia oferty - 31.05.2017r

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku  Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie przy ul. Zielonej 3.

Numer sprawy: NR.7011.3.2017

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 12.06.2017 r.

 

III. Zaproszenie do założenia oferty - 07.04.2017r

Dostawa drzew z gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) do nasadzeń na drodze powiatowej nr 4309P Pleszew - Dobrzyca.

Numer sprawy: OS.042.1.2017

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 18.04.2017r

 

II. Zaproszenie do złożenia oferty - 22.02.2017r.

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4310 P na odcinku Chocz-Józefów”.

Numer sprawy: NR.042.1.3.2017

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 07.03.2017r

 

I. Zaproszenie do złożenia oferty - 18.01.2017 r.

Numer sprawy: NR.7011.1.1.2017

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania istniejących warunków technicznych w budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy

4. Załącznik nr 3 - Ekspertyza techniczna ppoż

5. Załącznik nr 4 - Plan zagospodarowania

6. Załącznik nr 5 - Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

7. Załącznik nr 6 - Przekrój budynku

8. Załącznik nr 7 - Rzut piwnicy

9. Załącznik nr 8 - Rzut parteru

10. Załącznik nr 9 - Rzut I piętra

11. Załącznik nr 10 - Rzut II piętra

12. Załącznik nr 11 - Rzut poddasza

13. Załącznik nr 12 - Dokumentacja fotograficzna

14. Informacja o wyborze oferty - 02.02.2017r.