AB.6743.2.14.2017

Inwestor: Natalia Michalak

Adres Inwestycji: Kościelna Wieś, działka nr ewid.: 268/14 gm. Gołuchów

Opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

AB.6743.2.13.2017

Inwestor: Energa - Operator SA. o/ Kalisz z/s 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8

Adres Inwestycji:  Dobrzyca, ul. Promienna, Nowa, Krzywa 

działki nr 933/1, 975/19, 975/32, 929/1, 975/13, 949/8, 974/3, 931, 937, 1534, 1511 obręb ewidencyjny 0001 Dobrzyca

Opis projektowanego obiektu:  budowa linii kablowej nN-0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 dł 626/685 m wraz z złączami kablowo pomiarowymi typu P1-Rs/LZV/LZR/F, P2-Rs/LZV/LZR/F i KRSN-2P/2F-NH2/2R-NH00/F

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zmianami ) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż nie wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.

 

AB.6743.2.12.2017

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew z/s 63 - 300 Pleszew, ul.Rynek nr 1

Adres Inwestycji:  obręb Pacanowice -działka nr 77, , 25/2 (jednostka ewidencyjna Pleszew) 

Opis projektowanego obiektu:  budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w miejscowości Pardelak

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zmianami ) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż nie wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.

AB.6743.2.11.2017

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew z/s 63 - 300 Pleszew, ul.Rynek nr 1

Adres Inwestycji:  obręb Grodzisko -działka nr 77, obręb Lenartowice -działka nr 242, obręb Zawidowice -działka nr 159 (jednostka ewidencyjna Pleszew) 

Opis projektowanego obiektu:  budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej w miejscowości Sulęcin

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zmianami ) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż nie wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.

 

AB.6743.2.10.2017

Inwestor: Gmina Dobrzyca  z/s 63 - 330 Dobrzyca, ul.Rynek nr 14

Adres Inwestycji:  Dobrzyca, ul.Nowa działka nr 974/3 obręb ewidencyjny 0001 Dobrzyca

Opis projektowanego obiektu:  budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Dobrzycy

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zmianami ) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż nie wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.