AB.6743.2.20.2017

Inwestor: Gospodarstwo Ogrodnicze Daniel Pomieciński

Adres Inwestycji:  gm. Pleszew, Zawidowice, działka nr 26/2 obręb ewidencyjny Zawidowice, gmina Pleszew

Opis projektowanego obiektu:  budowa abonenckiej stacji transformatorowej kontenerowej z obsługą zewnętrzną dla zasilania w energię elektryczną Gospodarstwo Ogrodnicze Daniela Pomiecińskiego w miejscowości Zawidowice 2

AB.6743.2.18.2017

Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zoo z/s 62-800 kalisz, ul. Wrocławska nr 71A

Adres Inwestycji:  gm. Gizałki Nowa Wieś

działki nr 300/7, 300/9, 300/10, 300/11 obręb ewidencyjny 302004_2.0002

Opis projektowanego obiektu:  rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Nowa Wieś gm. Gizałki

AB.6743.2.17.2017

Inwestor: Energa - Operator SA. o/ Kalisz z/s 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8

Adres Inwestycji:  63-330 Dobrzyca, Galew

działki nr 1, 3, 5,6, 7/2,2 obręb ewidencyjny 0004 Galew

Opis projektowanego obiektu:  budowa linii kablowej nN-0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 dł 811/857 m wraz z złączem kablowo pomiarowym typu P1-Rs/LZV/LZR/F, demontaż linii napowietrznej nN-0,4 kV AL 4x35 mm2 dł. 676 m

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zmianami ) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż nie wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.

AB.6743.2.15.2017

Inwestor: Aleksandra Szumczyk

Adres Inwestycji: obręb Zawidowice, działka nr ewid. 14/4

Opis projektowanego obiektu: rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zmianami ) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż w dniu 22.06.2017r. wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.

 

AB.6743.2.14.2017

Inwestor: Iwona Łempicka

Adres Inwestycji: Kościelna Wieś, działka nr ewid.: 268/14 gm. Gołuchów

Opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zmianami ) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż nie wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.