AB.6743.2.12.2017

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew z/s 63 - 300 Pleszew, ul.Rynek nr 1

Adres Inwestycji:  obręb Pacanowice -działka nr 77, , 25/2 (jednostka ewidencyjna Pleszew) 

Opis projektowanego obiektu:  budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w miejscowości Pardelak

AB.6743.2.11.2017

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew z/s 63 - 300 Pleszew, ul.Rynek nr 1

Adres Inwestycji:  obręb Grodzisko -działka nr 77, obręb Lenartowice -działka nr 242, obręb Zawidowice -działka nr 159 (jednostka ewidencyjna Pleszew) 

Opis projektowanego obiektu:  budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej w miejscowości Sulęcin

AB.6743.2.10.2017

Inwestor: Gmina Dobrzyca  z/s 63 - 330 Dobrzyca, ul.Rynek nr 14

Adres Inwestycji:  Dobrzyca, ul.Nowa działka nr 974/3 obręb ewidencyjny 0001 Dobrzyca

Opis projektowanego obiektu:  budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Dobrzycy

 

AB.6743.2.9.2017

Inwestor: Gmina Gołuchów  z/s 63 - 322 Gołuchów ul. Lipowa 1

Adres Inwestycji:  Gołuchów gm. Gołuchów, działka nr 547/3, 2117/4

Opis projektowanego obiektu:  oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Gołuchów ul. Leśna - budowa kablowej linii oświetleniowej nn

 

 Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zmianami ) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż nie wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.

AB.6743.2.8.2017

Inwestor: Gmina  Chocz z/s 63-313 Chocz ul. Rynek 17

Adres Inwestycji: obręb Miasto Chocz, działki o nr ewid : 363 i 376

Opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chocz

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy Prawo budowalne ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zmianami ) w związku z art. 30 ust. 5 Starosta Pleszewski informuje, iż nie wniósł sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.